Festa do Queixo
de Arzúa 2014.

Cartel ganador

Cartel anunciador de A Festa do Queixo de Arzúa, declarada Fiesta de interés Turístico de Galicia.